nj88service ยินดีให้บริการติดตั้งฟิล์มกรองแสง ฟิล์มอาคาร-ฟิล์มรถยนต์ ราคาถูกคุณภาพสูง

ยี่ห้อฟิล์ม
ฟิล์มกรองแสง SMARTTEC (สมาร์ทเทค)


ฟิล์มกรองแสง SMARTTEC (สมาร์ทเทค)

จากแรงบันดาลใจของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญในเรื่องฟิล์ม ติดรถยนต์และอาคารที่คร่ำหวอดอยู่ในวงการฟิล์มกรองแสงในเมืองไทยมากกว่า 20 ปี จึงได้รวมกันก่อตั้ง บริษัท สมาร์ทเทคเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัด โดยเริ่มจดทะเบียนพาณิชย์ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2544 โดยมีความตั้งใจที่จะคัดสรรผลิตภัณฑ์ฟิล์มติดรถยนต์และฟิล์มติดสำหรับอาคาร ที่เหมาะสมกับประเทศไทยมากที่สุดโดยสินค้าที่ทางบริษัทได้คัดเลือกนั้นนำเข้ามาจากโรงงานผลิตอันดับ 1 ใน 5 ของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยแบรนด์ Smart Tec เป็นความร่วมมือกันระหว่างโรงงานผู้ผลิตจากอเมริกากับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญในเมืองไทย ในการคัดสรรและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะในกลุ่มผลิตภัณฑ์ฟิล์มกรองแสงลดความร้อน ที่เหมาะสมที่สุดในภาวะอากาศในเมืองไทย