Global site tag (gtag.js) - Google Analytics

nj88service ยินดีให้บริการติดตั้งฟิล์มกรองแสง ฟิล์มอาคาร-ฟิล์มรถยนต์ ราคาถูกคุณภาพสูง

เกร็ดความรู้ทั่วไป

วิธีวัดพิ้นที่เพื่อติดม่านม้วน


เกร็ดความรู้ทั่วไป / วิธีวัดพิ้นที่เพื่อติดม่านม้วน

15 February 2021     176วิธีวัดพิ้นที่เพื่อติดม่านม้วนการวัดพื้นที่ม่านม้วนให้วัดความกว้างก่อนโดยวัดที่ขอบนอกวงกบประตู/หน้าต่าง

ด้านนอกสุดของขอบวงกบจากด้านซ้านไปขวาเพิ่มข้างล่ะ 7-10 cm. เพื่อเปิดช่องแสง และเพื่อความสวยงาม (ในกรณีมีพื้นที่ดหลือให้เผื่อ)

หลังจากนั้นวัดความสูงโดยเราจำเป็นต้องเผื่อพื้นที่ด้านบนเพื่มอีก 10 cm. (ในกรณีมีพื้นที่เหลือให้เผื่อ) เพื่อซ่อนรางและเพื่อความสวยงาม

ตัวอย่างการวัด
แสดงความคิดเห็น