nj88service ยินดีให้บริการติดตั้งฟิล์มกรองแสง ฟิล์มอาคาร-ฟิล์มรถยนต์ ราคาถูกคุณภาพสูง

บริการของเรา
รับติดตั้งม่านม้วน


ม่านม้วนระบบมอเตอร์ไฟฟ้าด้วยการออกแบบที่ลงตัวซ่อนมอเตอร์ในรางหรือท่อทรงกลมที่ไม่สามารถมองดห็นทำหน้าที่ม้วนผ้าไม่ เปิด-ปิด ตามรายละเอียดของมอเตอร์แต่ละรุ่น

มอเตอร์มีความปลอดภัยใช้งานสะดวกสะบายเหมาะกับหน้าต่างห้องโถง - โชว์รูมต่างๆ หรือสถานที่ที่มีความสูง สะดวกใช้งานง่าย


ติดต่อสอบถาม