nj88service ยินดีให้บริการติดตั้งฟิล์มกรองแสง ฟิล์มอาคาร-ฟิล์มรถยนต์ ราคาถูกคุณภาพสูง

บริการของเรา
รับติดฟิล์มคอนโด


ฟิล์มกรองแสงติดคอนโดเป็นฟิล์มสำหรับลูกค้าที่พักอาศัยคอนโดมิเนียมส่วนใหญ่เลือกเพราะลดความร้อนได้สูง ป้องกันสายตาจากตึกหริออาคารที่อยู่ฝั่งตรงข้ามได้ดี ปรอทน้อย

ฟิล์มที่ลูกค้าส่วนใหญ่เลือกคือ ฟิล์มดำ และฟิล์มเซรามิก

 


ติดต่อสอบถาม