nj88service ยินดีให้บริการติดตั้งฟิล์มกรองแสง ฟิล์มอาคาร-ฟิล์มรถยนต์ ราคาถูกคุณภาพสูง

ประเภทฟิล์ม
ฟิล์มไล่แมลง


ฟิล์มไล่แมลง หรือฟิล์มสีเหลือง

ฟิล์มไล่แมลง เหมาะสำหรับโรงงาน ร้านอาหาร ที่พักอาศัย ที่ไม่ต้องการให้แมลงมารบกวน ฟิล์มไล่แมลงนั้นจะมีสีที่โดเด่น และแตกต่างจากฟิล์มกรองแสงทั่วไป ฟิล์มไล่แมลงจะมีสีเหลืองเพื่อใช้เป็นสีที่ไล่แมลงโดยเฉพาะ

โดยปกติแล้วแมลงจะมีสายตาที่มีประสิทธิภาพมาก ทำให้แมลงสามารถมองเห็นได้ 180 องศา พอเราติดตั้งฟิล์มไล่แมลง จะสะท้อนสายตาของแมลงทไให้ตาของแมลงนั้นพร่ามัวไม่เข้ามายุ่งกับกระจกโรงงาน ร้านอาหาร และที่อยู่อาศัย

สเปคฟิล์มไล่แมลง เบื้องต้น

ความหนาของฟิล์มไล่แมลง 1.5 MIL
กันแสง UV 99%
นำเข้าจากต่างประดทศ เกาหลี