nj88service ยินดีให้บริการติดตั้งฟิล์มกรองแสง ฟิล์มอาคาร-ฟิล์มรถยนต์ ราคาถูกคุณภาพสูง

ประเภทฟิล์ม
ฟิล์มใสกันความร้อนสูง


ฟิล์มใสกันความร้อนสูง 3M รุ่นเพรสทีส - Prestige Series

นวัตกรรมฟิล์มกรองแสงที่ได้รับการพัฒนาจากสถาบันวิจัยระดับโลกของ 3เอ็ม ด้วยเทคโนโลยีการผลิตแบบ "นาโนเทคโนโลยี" (Nano Technology) ซึ่งเป็นการนำฟิล์มใส (Optical Film) มาเรียงซ้อนกันมากกว่า 200 ชั้น แต่มีความบางน้อยกว่าแผ่นโพสต์-อิท โน้ต ทำให้ฟิล์มกรองแสง “เพรสทีช” มีคุณภาพดีเยี่ยมในด้านความใส โดยชั้นฟิล์มไม่มีการเคลือบสารโลหะจึงไม่มีผลกระทบต่อสัญญาณโทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ ไร้สาย

ความร้อนจากดวงอาทิตย์ที่ส่งผ่านเข้ามาในบ้านนั้น มีที่มาจากสองแหล่ง คือ ความร้อนที่มาพร้อมกับแสงสว่าง ที่มองเห็นได้ (Visible light) และความร้อนจากแสงอินฟราเรด (Infrared light) ที่ทำให้คุณรู้สึกร้อน แต่ด้วยคุณ สมบัติของฟิล์มกรองแสงเพรสทีช ที่มีนาโนเทคโนโลยีจึงที่ช่วยป้องกันรังสีอินฟราเรดได้ถึง 97% และยังป้อง กันรังสีอัลตร้าไวโอเลตได้สูงถึง 99.9% ซึ่งเทียบเท่า SPF (Sun Protection Factor) มากกว่า 1700 โดยได้ รับการรับรองจากสถาบันมะเร็งผิวหนังประเทศสหรัฐอเมริกา (The Skin Cancer Foundation) ว่ามีส่วนช่วยใน การป้องกันผู้อยู่อาศัยในบ้าน ที่ติดตั้งฟิล์มกรองแสงจากการเกิดโรคมะเร็งผิวหนัง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แสงสว่างที่ส่องผ่านหน้าต่างเข้ามาอาจทำให้บรรยากาศในบ้านดูอบอุ่นและสวยงาม อย่างไรก็ตามแสงสว่างนั้น ได้นำพาความร้อนเข้ามาสู่บ้านหากสะสมเป็นเวลานาน ก่อให้เกิดความร้อนสะสมในบางบริเวณและอาจส่งผลให้ เฟอร์นิเจอร์ซีดจางลง ดังนั้น การติดตั้งฟิล์มกรองแสงจะช่วยลดความร้อน ลดปัญหาการซีดจางของเฟอร์นิเจอร์ อีกทั้งยังปกป้องผู้อยู่อาศัยให้ปลอดภัยจากรังสียูวี (อัลตร้าไวโอเลต) โดยยังคงมีแสงสว่างธรรมชาติ ควบคู่ไปกับ บรรยากาศที่สบาย

คุณสมบัติของฟิล์มกรองแสง "เพรสทีจ"

คุณสมบัติของฟิล์มเมื่อทดสอบบนกระจกใสหนา 6 มิลลิเมตร

รุ่น PR 70 PR 50
สัมประสิทธิ์การลดความร้อน (Shading Coefficient) 0.52 0.51
% แสงส่องผ่าน (% Visible Light Transmitted) 69% 50%
% แสงสะท้อน (ภายนอก/ภายใน)% Visible Light Reflected (Ext./Int) 9% 9% 8% 7%
การป้องกันรังสีอินฟราเรด(Infrared Rejected) 97% 97%
การลดความร้อนรวม (Total Solar Energy Rejected) 50% 56%
การลดความร้อนรวม ที่มุม 60 องศา ของดวงอาทิตย์ (Total Solar Energy Rejected on 60 Angle) 59% 63%
การป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลต (UV Rejected) 99.9% 99.9%